Art History (21)

Artist / DB / Year
 • Allegory of revenge and atonement
 • Allegory of sculpture
 • Apollo with cithara
 • Arnold Mythens, Brussels
 • Banz&Bowinkel
  Primitive
 • Baumgartner, Johann Wolfgang
  Saint Lutgardis of Tongres, calendar sheet for 16th June
 • Baur, Johann Wilhelm
  Liberal arts
 • Benayoun, Maurice
  935 m de bande, Daniel Buren
 • Benayoun, Maurice
  Arc de Triomphe
 • Benayoun, Maurice
  Art Total
 • Benayoun, Maurice
  Carré blanc sur fond blanc
 • Benayoun, Maurice
  eMoving Stills
 • Benayoun, Maurice
  Mirage illimité
 • Benayoun, Maurice
  Pièces à conviction
 • Benayoun, Maurice
  The Art Collider
 • Benayoun, Maurice
  The pavillion of post-contempary curating: +MUPCA
 • Bergmüller, Johann Georg
  Introduction, Nachbericht zu der Erklärung des geometrischen Maßstabes der Säulenordnungen
 • Bergmüller, Johann Georg
  Introduction, Übersicht über die fünf Säulenordnungen
 • Bergmüller, Johann Georg
  Nach Ionischer Ordnung neu gesezte / Theatralische Fuß-Gestelle
 • Bergmüller, Johann Georg
  Prologue, Kurzer Bericht
 • Bergmüller, Johann Georg
  Stella Opticae
 • Bergmüller, Johann Georg
  Title page
 • Bergmüller, Johann Georg
  Title page
 • Berlot, Uršula
  BUTTERFLY
x